• "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne."
  Ew. Jana 3:16
 • "Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże.
  Pokutujcie i wierzcie Ewangelii."
  Ew. Marka 1:15
 • "Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój
  Ojciec jest winogrodnikiem."
  Ew. Jana 15:1
 • "Na początku było Słowo, a Słowo
  było u Boga i Bogiem było Słowo."
  Ew. Jana 1:1
 • "Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
  Kto wierzy we mnie, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza."
  Ew. Jana 7:37-38

Potrzebujesz modlitwy?

Dodaj prośbę.
Będziemy się za Ciebie modlić!

DODAJ PROŚBĘ O MODLITWĘ
Kazania z nabożeństw

Jak zostać zbawionym?

Czytaj Więcej →

Modlitwa o zbawienie

Czytaj Więcej →

Nabożeństwa

Czytaj Więcej →

Przesłanie Ewangelii

Czas pozostały do nabożeństwa: