Modlitwa o Zbawienie

Drogi Boże Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Twoje Słowo mówi: „A tego, który przyjdzie do mnie nie wyrzucę precz” (Jana 6:37). Przychodzę do Ciebie Jezusie Chrystusie. Jestem grzesznikiem i sam nie potrafię się zmienić, przepraszam za moje grzechy, za całe zło, które wyrządziłem bliźnim i którym obraziłem Ciebie. Odwracam się od moich grzechów i mojego starego życia i proszę Ciebie Jezusie Chrystusie o Twoje przebaczenie i zbawienie. Otwieram moje życie dla Ciebie Jezu, chcę Ciebie, potrzebuję Ciebie i Twojej pomocy, Twoje Boże Słowo chcę uczynić częścią mojego życia (Jana 1:12, 8:31-32). Przyjmij mnie takim jakim jestem i przemień mnie. Jezusie Chrystusie z Nazaretu zapraszam Ciebie do mojego serca i całego mojego życia. Duchu Święty przyjdź i przekonaj mnie o Prawdzie, otwieraj moje oczy i uszy. Twoje Słowo mówi: „Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (Dz. Ap. 2:21). Jezusie Chrystusie z Nazaretu wzywam Twojego imienia, wejdź do mojego serca i bądź Panem mojego życia. Jezusie Chrystusie zwracam się do Ciebie prosząc o nowonarodzenie, zbawienie i prawdziwą realną relację z Tobą. Zgodnie ze Słowem listu (Rzym. 10:9-10) „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu,  a ustami wyznaje ku zbawieniu.” Robię to teraz. Wyznaję Jezusa Chrystusa z Nazaretu moim Panem i wierzę w sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych. Drogi Boże, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Potrzebuję twojego przebaczenia i pomocy. Wiem, że jestem grzesznikiem, który zasługuje na karę i potępienie, ale z całego serca wierzę, że Jezus Chrystus, Syn Boży umarł za moje grzechy na krzyżu Golgoty dla mojego zbawienia (1P. 2:24). Wierzę, że Jezus Chrystus wziął na krzyżu wszystkie moje grzechy i wykupił mnie z ręki diabła. Wierzę, w swoim sercu, że Jezus Chrystus powstał z martwych trzeciego dnia i zasiada teraz po prawicy Ojca w niebie, ponad wszelką władzą, mocą i panowaniem. Jezus Chrystus ma klucze śmierci i piekła. Z głębi serca pokutuję za wszystkie moje grzechy. Wstydzę się tego, że złamałem Boże przykazania i szczerze tego żałuję. Panie Jezu proszę Cię objaw mi moje grzechy, które są a o których nie wiem. Wyznaję, pokutuję i wyrzekam się każdego rodzaju grzechu (wyrzeknij się grzechów). Wyznaję, pokutuję i wyrzekam się wszystkich moich grzechów znanych i nie znanych mi. Pokutuję za wszystko w czym dałem przystęp wrogowi. Żałuję za wszystkie moje grzechy i proszę Cię Jezu o przebaczenie. Panie Jezu, przebaczam wszystkim bo chcę otrzymać Twoje przebaczenie. Odcinam i zrywam wszelką więź z grzechami, którym poddałem się i które nazwałem oraz z tymi, których nie pamiętam i ogłaszam je nie istniejącymi i unieważnionymi w moim życiu. Pragnę być wolny od wszystkiego, co mnie zniewala i zanieczyszcza. Proszę Cię Jezu oczyść mojego ducha, moją duszę, mój umysł, moje emocje i każdą część mojego ciała, która została dotknięta przez grzechy. Jezu proszę Cię żebyś mi wybaczył i oczyścił mnie Twoją świętą krwią z wszystkich moich grzechów. Wierzę, że Jezus Chrystus mnie odkupił, oczyścił z moich grzechów i uświęcił swoją świętą krwią na Krzyżu oraz wybawił od mocy szatana i wszelkiego przekleństwa, abym mógł odziedziczyć wolność i błogosławieństwo. Boże Ojcze, proszę Cię, niech święta Krew Jezusa zmyje teraz moje grzechy i oczyści moje sumienie (Hebr. 9:14). Dziękuję Ci, Panie Jezu, że umarłeś za moje grzechy i dziękuję Ci za przebaczenie wszystkich moich grzechów i uczynienie mnie czystym jak śnieg. Przyjmuję z łaski, przez wiarę, Twoje niezasłużone przebaczenie i usprawiedliwienie (uniewinnienie). Wyznaję Pana Jezusa Chrystusa moim jedynym Panem, Królem i osobistym Zbawicielem! Oddaję Jezusowi Chrystusowi prawo do całego mojego życia. Zapraszam Ciebie Panie Jezu do mojego serca. Dziękuję Ci, Ojcze z nieba za dar życia wiecznego i usprawiedliwienie z łaski (Rzym. 10:13). Wierzę, że tym, którzy Ciebie przyjęli dałeś prawo stać się dziećmi Bożymi (Jan 1:12). Dziękuję, że od tej pory jestem dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem w Chrystusie i należę do Ciebie (2 Kor. 5:17). Dziękuję, że stałem się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie (2 Kor. 5:21) i jestem zbawiony.

Poddanie każdej dziedziny życia Jezusowi

Drogi Boże Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa jako Twoje dziecko, poddaję się Tobie i oddaję Ci prawo do każdej dziedziny mojego życia. Wyrzekam się bezprawia, niezależności, czynienia swojej woli oraz wszelkiego grzechu. Boże, oddaję Ci moją duszę: moje uczucia, moją wolę oraz wszystkie moje myśli poddaję w posłuszeństwo Chrystusowi. Oddaję Ci również prawo do mojego ciała. Wyznaję, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego, odkupioną, oczyszczoną i poświęconą krwią Jezusa Chrystusa. W Twoich sińcach i ranach jest uzdrowienie z każdej choroby mojego ciała. Należę do Jezusa Chrystusa, który jest moim jedynym Panem i Królem. Nie ma już we mnie miejsca dla szatana, który nie ma już nade mną żadnej władzy. Ogłaszam, że święta Krew Jezusa Chrystusa daje mi ochronę i zwycięstwo nad grzechem i szatanem. Grzech i szatan już nade mną nie panują, bo nie jestem już pod zakonem, lecz pod łaską Jezusa. Wyznaję i wierzę, że Jezus Chrystus mnie odkupił, oczyścił z moich grzechów i uświęcił swoją świętą krwią na krzyżu oraz wybawił mnie od mocy szatana i wszelkiego przekleństwa, abym mógł odziedziczyć wolność i błogosławieństwo. Wyznaję Jezusa Chrystusa moim Panem, Królem i osobistym Zbawicielem. Ty, Boże znasz wszystkie moje problemy, wiesz, co mnie uciska, dręczy, kala i prześladuje. Panie, jestem tutaj, ponieważ potrzebuję Twojej pomocy. Boże mój, pokornie poddaję się Tobie całkowicie, i we wszystkim na wieki wieków oraz uniżam przed Tobą i zdecydowanie przeciwstawiam się diabłu, aby uciekł ode mnie. Drogi Boże! Proszę uwolnij mnie w imieniu Jezusa Chrystusa od zniewolenia grzechem i dręczących mnie demonów. Proszę Cię o usunięcie mojego poczucia winy, wstydu, gniewu i bólu i wszystkich złych uczuć, które są w moim sercu. Przyjdź Duchu Święty, Pocieszycielu i wypełnij mnie swoją mocą i siłą. Dziękuję Ci Boże, że mnie kochasz i jako dobry Ojciec pragniesz mi pomóc. Dziękuję Ci Boże Ojcze za Twoje miłosierdzie, za Twoje przebaczenie i miłość w imieniu Jezusa Chrystusa.

Modlitwa przebaczenia

„A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze” (Mk. 11:25-26). Boże Ojcze, wyznaję przed Tobą w imieniu Jezusa Chrystusa, że w przeszłości (lub obecnie) wielokrotnie nosiłem w swoim sercu nieprzebaczenie, zgorzknienie i urazę w stosunku do ludzi, którzy mnie zranili lub rozczarowali. Wyznaję, że taką postawą grzeszyłem przeciwko Tobie. Boże Ojcze, pokutuję i proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa abyś przebaczył mi grzech nieprzebaczenia. Akceptuję konieczność przebaczenia innym jako bezwarunkowy Boży nakaz niezależnie od okoliczności (np. brak pokuty tych ludzi) i niezależnie od atakujących mnie wrogich myśli i złych uczuć przeciwko osobom, które mnie skrzywdziły. Ty powiedziałeś, że jeśli ja nie przebaczę tym, którzy mnie skrzywdzili – to, Ty Boże Ojcze nie przebaczysz mi moich grzechów. Panie Jezu Chryste, przebaczam wszystkim bo chcę otrzymać Twoje przebaczenie. Aktem mojej woli, wbrew atakującym mnie myślom i uczuciom decyduję się z głębi serca przebaczyć wszystkim, którzy mnie skrzywdzili, zranili, rozczarowali, występowali przeciwko mnie, prześladowali mnie, zgrzeszyli przeciwko mnie oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób doprowadzili mnie do grzechu. Decyduję się uwolnić każdego z tych ludzi. Uwalniam ich od wszelkich moich osądów oraz od kar jakie wymierzyłem dla nich w moim sercu, uwalniam ich od sądu i potępienia, w których trzymałem ich poprzez moje usta, myśli i serce a wypowiadam nad nimi błogosławieństwo, miłosierdzie i przebaczenie. To wszystko a także ich samych oddaję Tobie Boże Ojcze. Duchu Święty dziękuję Ci za udzieloną mi łaskę abym mógł przebaczyć oraz za nieustanne uzdalnianie mnie do przebaczenia a także za wprowadzone w moje życie przebaczenie. Teraz kiedy wszystkim przebaczyłem, dziękuję Tobie Boże Ojcze, że mogę przyjść do Ciebie i przyjąć Twoje przebaczenie. Przychodzę do Ciebie Boże Ojcze dzięki przelanej krwi Jezusa Chrystusa oraz mocy Jego krzyża i proszę abyś przebaczył wszystkie moje grzechy. Wyznaję, pokutuję i wyrzekam się wszystkich moich grzechów znanych i nie znanych mi. Pokutuję za wszystko w czym dałem przystęp wrogowi. Wyznaję, uznaję i osądzam każdy mój grzech oraz wszelką nieprawość jaka jest w moim sercu. Żałuję za wszystkie moje grzechy i proszę Cię Jezu o przebaczenie i oczyszczenie Twoją świętą krwią z każdego mojego grzechu i winy. Pragnę być wolny od wszystkiego, co mnie zniewala i zanieczyszcza. Dziękuję Ci Panie Jezu za Twoje przebaczenie i oczyszczenie mnie z wszelkiej nieprawości i grzechu.
Dodaj prośbę o modlitwę