W zborze w Lubartowie prowadzimy następujące służby:

  • służba Słowa (zwiastowanie Słowa Bożego, Ewangelii, studium BIBLII, rozważanie, egzegeza)
  • służba modlitwy (wstawianie się za potrzebami, krajem, miastem, regionem, innymi krajami – zwłaszcza gdzie są prześladowania, przynoszenie do Boga wszelkich potrzeb ludzi – zarówno osób ze Zboru jak i spoza społeczności – mamy wiele świadectw w tym zakresie)
  • służba uwielbienia – muzyczna, mamy zespół wokalno-muzyczny, który zachęca do oddawania Bogu chwały
  • służba charytatywna (pomoc żywnościowa) – uczestniczymy w zbiórkach żywności, by błogosławić potrzebujące rodziny, zbieramy produkty żywnościowe ze sklepów i rozdajemy potrzebującym po spotkaniach oraz podczas specjalnych spotkań kawiarenki
  • służba katechetyczna – prowadzimy biblijne nauczanie dzieci i młodzieży w ramach systemu oświaty – czyli inaczej mówiąc organizujemy naukę religii w szkołach w ramach prawa – nauczając jednak prawdziwych podstaw biblijnych. Uczniowie uczęszczający na te zajęcia otrzymują oficjalną ocenę na świadectwie szkolnym. Zajęcia odbywają się w szkołach lub w punkcie katechetycznym u nas w Zborze – w zależności od ilości dzieci i uzgodnienia z dyrektorem szkoły. Z nauczania przez nasz Kościół religii w ramach systemu oświaty mogą korzystać wszystkie dzieci – członkostwo ich lub ich rodziców w Kościele nie jest konieczne, natomiast konieczne jest złożenie odpowiedniego życzenia o zorganizowanie religii Kościoła Zielonoświątkowego do dyrekcji danej szkoły (wzór do pobrania) przez rodzica lub ucznia powyżej 16 roku życia.
  • służba ewangelizacyjna (wśród dzieci – Gwiazdkowa Niespodzianka, Klubik Dobrej Nowiny; dla starszych – różne działania, akcje, kawiarenka

 

Do pobrania:

Oświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania ich dzieci na lekcje religii Zielonoświątkowej