Największą przeszkodą dla uzdrowienia (a także innych cudów – choć nie każde uzdrowienie musi być cudem) jest brak wiary – niedowiarstwo. Taka sytuacja miała miejsce w Nazarecie gdzie „Nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary” Mat. 13,58, a Mar.6,5 dodaje „i nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił wkładając na nich ręce”. Oznacza to, że niedowiarstwo stanowi ograniczenie dla Mesjasza, dla Lekarza, który leczy wszystkie choroby! TYLKO NIEKTÓRYCH CHORYCH UZDROWIŁ…

Inną przeszkodą może być chowanie nieprzebaczenia do kogoś. Taki stan to zresztą niszczenie swojego ducha, otwarcie się na moce ciemności oraz choroby. To także stan, kiedy nasze grzechy nie mogą być przebaczone: „A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych” Mat. 6. 15. Oznacza to ni mniej ni więcej że ofiara Jezusa na krzyżu (która niesie także uzdrowienie) przestaje być dla nas skuteczna! Często podjęcie decyzji o przebaczeniu powoduje poprawę stanu fizycznego i cofnięcie chorób!