Uzdrowieni możemy zostać przez:

 • przez imię Jezusa Chrystusa
 • przez powoływanie się na moc Krwi Jezusa Chrystusa
 • przez Wieczerzę Pańską (1 Kor 11:20-34)
 • przez wiarę
 • regularne uwielbianie Boga
 • przez nawrócenie i życie w bojaźni Pańskiej (Psalm 34:8-10)
 • przez całkowite poddanie się Jezusowi
 • przez przebaczenie, pojednanie się, odwrócenie od grzechu (Jk. 5:15-16; Jana 5:14)
 • przez słuchanie i przyjmowanie Słowa Bożego kilka razy dziennie tak jak przyjmuje się lekarstwo (Przyp. 4:20-22)
 • przez namaszczenie olejem
 • przez post i modlitwę (Mk. 9:29)
 • przez usilną modlitwę aż nastąpi przełom (Łk. 18:7)
 • przez zgodną modlitwę dwóch osób (Mt. 18:19)
 • przez modlitwę o uzdrowienie z nałożeniem rąk (Mk. 16:18)
 • przez pokutę za grzechy przodków
 • przez złamanie przekleństw
 • przez uwolnienie od demonów
 • przez nakazanie w imieniu Jezusa chorobom odejść
 • gdy przeklniemy bakterie, wirusy, komórki rakowe tak jak Jezus przeklął drzewo figowe i ono uschło (Mk. 11:12-14)
 • przez przemawianie do choroby, góry tak długo aż się przesunie (Mk. 11:23)