Jezus Chrystus uwalniał ludzi od demonów. Stanowiło to 1/3 służby Jezusa. Uwolnienie jest również połączone z uzdrowieniem ciała. Uwolnienie jest chlebem dla Dzieci Bożych (Mk. 7:24-30) – jest przywilejem chrześcijan. Uwolnienie przynosi świętość do Kościoła i przygotowuje Kościół na powrót Jezusa. Bóg dał nam przymierze w którym obiecał, że możemy zostać uwolnieni od naszych wrogów, od szatana i jego panowania nad nami, od złych duchów, od strachu i innych zniewoleń.

„A Syn Boży na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie” (1 Jana 3:8)
„A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże” (Mt.12:28)
„Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony” (Mk. 1:39)
„O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił do Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z Nim.” (Dz. 10:38)
„A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą.” (Mk. 16:17)
„i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu, w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.” (Łk. 1:73-75)